MDT CREW

MDT CREW is een project in het kader van de maatschappelijke diensttijd (MDT). Jongeren tussen de 14 en 27 jaar kunnen meedoen met lokale MDT-activiteiten. Een MDT draait om het ontmoeten van andere mensen (leeftijden, culturen, achtergronden en leeftijdsgenoten). Daarnaast gaat het om een traject op maat waar jongeren hun talenten ontwikkelen en begeleiding op maat krijgen. Elke MDT doet niet alleen iets goeds voor zichzelf, maar ook voor een ander of de samenleving.

Er wordt samengewerkt met verschillende maatschappelijke organisaties en bedrijven. St. Servicepunt & Tympaan-De Baat en Uithoorn voor Elkaar zijn de trekkers van dit project, wat gesubsidieerd wordt door het rijk. Informatie over maatschappelijke diensttijd is te vinden op www.doemeemetmdt.nl.