Nog meer jongeren ontvangen hun MDT-certificaat!

Op 20 april vond de derde certificaatuitreiking plaats van MDT CREW.

Het was een mooie avond! Ook dit keer werd zichtbaar wat het doen van vrijwilligerswerk kan betekenen voor een ander, maar vooral ook voor jongeren zelf.

Deze groep jongeren hebben voor minimaal 80 uur vrijwilligerswerk gedaan op verschillende plekken. Zo heeft een jongere leren monteren van filmpjes bij RTV de Ronde Venen. Een andere jongere heeft zich op creatief vlak verder ontwikkeld bij het jongerenwerk. Bij de ontmoetingsgroepen van Uithoorn voor Elkaar heeft een jongere geleerd hoe te werken met mensen met dementie. Bij brood- en spelen heeft een andere jongere ontdekt dat ze het werken met kinderen heel leuk vindt. Het JAC heeft ook iemand mogen begeleiden en zij heeft voor hen een onderzoek gedaan naar het sociale media gebruik. Een andere jongere heeft een start gemaakt met zijn professioneel ontwikkeling bij Amerpoort. Bij de zwemvereniging de Ronde Venen heeft een jongere bijgedragen aan het geven van lessen.

Allemaal mooie en leerzame ervaringen, die deze jongeren meenemen in hun verder leven.

Vrijwilligerswerk kan je helpen om te ontdekken wat je wilt, om nieuwe mensen te ontmoeten of om jezelf te ontwikkelen. Lijkt dit jou wat? Neem dan contact op met het steunpunt vrijwilligerswerk (www.steunpuntvrijwilligerswerk.nl).