Amerpoort

Amerpoort is een organisatie dat samen werkt aan een goed leven voor mensen met een verstandelijke beperking.

Amerpoort biedt MDT-plekken op de jongerenlocaties.

Bekijk ook de korte vlog om een beeld te krijgen:

Wat zou je kunnen doen bij Amerpoort?

  • Koken met jongeren (individueel of in groepsverband)
  • Als maatje activiteiten uitvoeren met een jongere (op locatie of erop uit gaan)
  • Organiseren van activiteiten

Welke skills kan je hier ontwikkelen?

  • Omgaan met mensen met een verstandelijke beperking
  • Organiseren
  • Zelfvertrouwen
  • Ervaring opdoen als maatje

Meer info? Neem een kijkje op de website: www.amerpoort.nl