Project MDT CREW goedgekeurd door ZonMw

Afgelopen donderdag 18 november jl. kregen Tympaan-De Baat en Videt bericht van ZonMw dat de gezamenlijke aanvraag voor het project MDT CREW is goedgekeurd!

Wat is MDT CREW?
MDT CREW arrangeert een waardevolle, maatschappelijke ervaring voor jongeren tussen de 14 en 27 jaar. Via een MDT (Maatschappelijke DienstTijd) zetten jongeren zich binnen een half jaar voor 80 uur in voor een ander of de samenleving. Daarbij staat de ontwikkeling van hun talenten en ontmoeting met andere doelgroepen centraal. Trajectbegeleiders helpen hen bij het zoeken van een passende praktijkervaringsplek en begeleiden hen ook met individuele coaching en groepsbijeenkomsten. In de groepsbijeenkomsten is ruimte voor het uitwisselen, bespreken van successen en belemmeringen en natuurlijk gezellig ontmoeten met de MDT CREW. De MDT vindt plaats buiten schooltijd of werk. Voor enkele jongeren die uitvallen op school of werk is een intensiever traject in de Leerwerkplaats mogelijk. Bij het volledig doorlopen van hun maatwerk-traject ontvangen jongeren het officiële landelijke MDT- certificaat, waarop hun ervaringen en competenties benoemd staan en een bonus / cadeaubon van € 100 voor hun inzet.

Ontmoeten / contacten Leren / ontwikkelen
Ervaren / beleven Een ander / de maatschappij helpen

Het project draait in de gemeente De Ronde Venen en Uithoorn en naast Tympaan-De Baat en Videt zijn er nog 10 samenwerkingspartners, die ervaringsplekken aanbieden, zodat er voor veel jongeren een traject naar keuze mogelijk is. In de aanloop vormden Tympaan-De Baat en Videt de projectgroep en zijn onze samenwerkingspartners Uithoorn voor Elkaar, Legmeervogels, Stichting GezinsBuddy, de JongerenAdviesCommissie, RTV RondeVenen, SteunenToeverlaat Residentie, Buurderij Van Dam, Kerngroep Lokaal Sportakkoord De Ronde Venen, Amerpoort en Natuur- en Milieu Educatiecentrum De Woudreus.

Wanneer start MDT CREW?
Het project start tussen 1 december 2021 en 1 februari 2022, dus: Heb je vragen, ideeën ken je jongeren die mee willen doen? We horen het graag! Neem dan contact op met Dyanne van Tessel: d.vantessel@stdb.nl