Categorie: Nieuws

Flyeren

Woensdag 13 april gaan Romy en Rhania op pad in De ronde Venen om jongeren aan te spreken en uit te leggen wat MDT is. Misschien zien we jou ook wel?

Op zaterdag 23 april zullen zij vanaf 12 uur te zien zijn bij Legmeervogels in Uithoorn om daar jongeren ook aan te spreken maar natuurlijk ook om aan te moedigen bij de wedstrijden.

Eerste promotie gaat van start

Op woensdag 2 maart is er een jongerendebat in de Ronden Venen. MDT CREW is aanwezig om met jullie in gesprek te gaan om een MDT traject te gaan beginnen. Tot snel

Project MDT CREW goedgekeurd door ZonMw

Afgelopen donderdag 18 november jl. kregen Tympaan-De Baat en Videt bericht van ZonMw dat de gezamenlijke aanvraag voor het project MDT CREW is goedgekeurd!

Wat is MDT CREW?
MDT CREW arrangeert een waardevolle, maatschappelijke ervaring voor jongeren tussen de 14 en 27 jaar. Via een MDT (Maatschappelijke DienstTijd) zetten jongeren zich binnen een half jaar voor 80 uur in voor een ander of de samenleving. Daarbij staat de ontwikkeling van hun talenten en ontmoeting met andere doelgroepen centraal. Trajectbegeleiders helpen hen bij het zoeken van een passende praktijkervaringsplek en begeleiden hen ook met individuele coaching en groepsbijeenkomsten. In de groepsbijeenkomsten is ruimte voor het uitwisselen, bespreken van successen en belemmeringen en natuurlijk gezellig ontmoeten met de MDT CREW. De MDT vindt plaats buiten schooltijd of werk. Voor enkele jongeren die uitvallen op school of werk is een intensiever traject in de Leerwerkplaats mogelijk. Bij het volledig doorlopen van hun maatwerk-traject ontvangen jongeren het officiële landelijke MDT- certificaat, waarop hun ervaringen en competenties benoemd staan en een bonus / cadeaubon van € 100 voor hun inzet.

Ontmoeten / contacten Leren / ontwikkelen
Ervaren / beleven Een ander / de maatschappij helpen

Het project draait in de gemeente De Ronde Venen en Uithoorn en naast Tympaan-De Baat en Videt zijn er nog 10 samenwerkingspartners, die ervaringsplekken aanbieden, zodat er voor veel jongeren een traject naar keuze mogelijk is. In de aanloop vormden Tympaan-De Baat en Videt de projectgroep en zijn onze samenwerkingspartners Uithoorn voor Elkaar, Legmeervogels, Stichting GezinsBuddy, de JongerenAdviesCommissie, RTV RondeVenen, SteunenToeverlaat Residentie, Buurderij Van Dam, Kerngroep Lokaal Sportakkoord De Ronde Venen, Amerpoort en Natuur- en Milieu Educatiecentrum De Woudreus.

Wanneer start MDT CREW?
Het project start tussen 1 december 2021 en 1 februari 2022, dus: Heb je vragen, ideeën ken je jongeren die mee willen doen? We horen het graag! Neem dan contact op met Dyanne van Tessel: d.vantessel@stdb.nl

Nieuwe Collega’s MDT CREW

In de afgelopen weken hebben we drie collega’s aangenomen die mee gaan werken dit project tot een succesvol einde te maken.

De collega’s zullen zich de komende periode zich aan jullie voorstellen. Inmiddels hebben we collega’s die aan de slag gaan als trajectbegeleider en promoleider. Hierin zitten nieuwe maar ook reeds bekende gezichten voor de jeugd van Uithoorn en De Ronde Venen.

De collega's zullen zich de komende periode zich aan jullie voorstellen. Inmiddels hebben we collega's die aan de slag gaan als trajectbegeleider en promoleider. Hierin zitten nieuwe maar ook reeds bekende gezichten voor de jeugd van Uithoorn en De Ronde Venen.

MDT CREW op locatie

MDT CREW bezoekt alle organisaties de komende weken.

MDT CREW start zijn campagne bij Legmeervogels. Op woensdag 2 februari starten wij onze rondgang langs alle organisaties die meewerken met MDT CREW.

Alle 12 de partners zullen de komende tijd een start van het project mee maken. De eerste afspraken worden gemaakt, we gaan kijken hoe we gaan samenwerken en gezamenlijk voor de jongeren een mooi project neer te zetten.

Alle 12 de partners zullen de komende tijd een start van het project mee maken. De eerste afspraken worden gemaakt, we gaan kijken hoe we gaan samenwerken en gezamenlijk voor de jongeren een mooi project neer te zetten.